خوراک سی بس

شرکت خوراک دام و آبزیان مازندران با تولید خوراک سی بس آسیایی و ارسال محموله‌های متعدد به قفس‌های جنوب کشور از سال 1396، از پیشگامان تولید این عرصه در داخل کشور است. 

مواد اولیه و محصولات مراحل مختلف کنترل فیزیکی و شیمیایی را تحت سیستم مدیریت یکپارچه و سیستم‌ مدیریت ایمنی مواد غذایی طی می نمایند. نسبت مطلوب انرژی، پروتئین و ریزمغذی های خوراک مازندران، سلامت ماهی، حداکثر رشد، بهترین ضریب تبدیل ماهی و در نهایت حداکثر سودآوریِ برای پرورش‌دهندگان سی بس آسیایی (باراموندی) را هدف قرار داده است.

اسکرول به بالا